Allting vår tröst i Jesus

Nov 22

Allting vår tröst i Jesus

Fromheten besitter en underbar förmåga att förvandla allting till föremål för tröst och fröjd. Ingen yttre omständighet kan i själva verket vara något ont eller bedrövligt för en from människa. Själva hennes sorger är ljuvliga för henne, hennes sjukdom hälsosam, hennes fattigdom gör henne rik, hennes vanprydnad pryder henne, hennes bördor gör det lätt för henne, hennes plikter är endast privilegier, hennes fall utgör nya grunder för tillväxt, själva hennes synder förbättrar och gagnar henne (de skänker nämligen ånger, ödmjukhet, uppmärksamhet och vaksamhet). Ogudaktigheten däremot fördärvar allting, förstör och förfalskar alla goda ting, förbittrar allt det angenäma och behagliga i livet.

– Isak Barrow, 1677

Read More

Nytt liv i Jesus

Nov 07

Nytt liv i Jesus

Ja, det är förstås i dubbel mening. Sidan har återuppstått efter en lång tid. Dessutom kan vi var dag fira det nya liv i har av nåd genom tron på Jesus. Det är i honom som vi har vårt liv. Håll till goda med detta citat där ”fromheten” står för vår situation i Jesus:

Fromheten besitter en underbar förmåga att förvandla allting till föremål för tröst och fröjd. Ingen yttre omständighet kan i själva verket vara något ont eller bedrövligt för en from människa. Själva hennes sorger är ljuvliga för henne, hennes sjukdom hälsosam, hennes fattigdom gör henne rik, hennes vanprydnad pryder henne, hennes bördor gör det lätt för henne, hennes plikter är endast privilegier, hennes fall utgör nya grunder för tillväxt, själva hennes synder förbättrar och gagnar henne (de skänker nämligen ånger, ödmjukhet, uppmärksamhet och vaksamhet). Ogudaktigheten däremot fördärvar allting, förstör och förfalskar alla goda ting, förbittrar allt det angenäma och behagliga i livet.

– Isak Barrow, 1677

Read More

Ny undervisning

Maj 19

Ny undervisning

Jesaja 26 ”Den starka staden”

Jesaja 27 ”Ett globalt Israel”

1 Mosebok 15 Bibelstudium

1 Mosebok 18 Bibelstudium

1 Petrus 1:3-5 ”Ett levande hopp”

Sakarja 1:1-6 ”En ny riktning i livet”

Read More

Han tog mycket av Gud med sig till predikstolen

Maj 15

Han tog mycket av Gud med sig till predikstolen

Om Martyn Lloyd-Jones

Read More

Predikan idag

Maj 10

Predikan idag

Det finns mycket att säga om predikan i vårt land idag. Personligen sörjer jag över bristen på homeletiska färdigheter i våra församlingar. Guds rike i Sverige kommer inte att blomstra förrän vi predikanter bättre, mer tydligt och kraftfullt, lär oss att rätt lägga ut sanningens ord. Under mina få år som predikant har jag funderat mycket på denna fråga och samlat material som hjälpt mig utföra min tjänst bättre. Jag vill under några veckor dela detta mer er. Här är, inledningsvis, ett prästvigningstal som är väl värt att läsa:

Biskop Arnes prästvigningstal den 20 oktober 2007

Read More

10 En mogen kyrkomedlem är en bönekämpe

Mar 20

10 En mogen kyrkomedlem är en bönekämpe

Jag har aldrig träffat en kristen som tycker att bön är oviktigt. De flesta tycker att bönen är livsviktig. Dock erkänner många att det är en svår uppgift. Ibland saknas glädje i vårt böneliv och ibland ser vi inga resultat av vår bön.

Ett bönens hus

När vi tänker på att församlingen skall vara en böneplats känns vårt bristande böneliv ännu mer dystert. Profeten Jesaja talade om en tid då främlingar skulle finna sitt hem bland Guds folk och Herren lovade:

Jes. 56:7 dem skall jag föra till mitt heliga berg.
Jag skall ge dem glädje i mitt bönehus.
Deras brännoffer och slaktoffer skall bli godtagna på mitt altare.
Ty mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk.

Jesus citerade detta löfte när han körde ut de som sålde och handlade i templet (Matt. 21:13; Mark. 11:17). Bönen var också mycket viktig för de tidiga kristna. Både innan och efter pingstdagen bad folket ofta (Apg. 1:14; 2:42). Det är en så viktig andlig disciplin att det är den enda legitima orsaken för gifta par att hålla sig borta från varandra.

Vad är bön?

Det finns felaktiga idéer om vad bön är:

  • Om vi inte ber så kan Gud inte ingripa i världen
  • Eftersom Gud redan har beslutat om allting (han är suverän) så finns det ingen anledning att be
  • Gud är för upptagen för att lyssna till mina böner

I grund och botten härstammar våra felaktiga uppfattningar angående bönen från felaktiga uppfattningar angående vem Gud är och vår relation till honom. Det är väldigt lätt att se sig själv som universums centrum och att Gud därför skall ge oss allt vi suktar efter. Det kan också vara lätt att tänka på Gud som en kosmisk schackspelare som flyttar sina spelpjäser utan hänseende till människors handlingar.

Vad vi behöver är en evangeliecentrerad förståelse av bön. Graeme Goldsworthy säger så här:

Evangeliet handlar om Sonens verk. Hur vi känner Sonen styr hur vi ser på vårt förhållande till Fadern som talar till oss genom sitt ord. Hur vi ser på det förhållandet styr i sin tur det sätt vi närmar oss Gud i bön och med vad slags förtröstan. Bönen kommer aldrig igen att vara en sentimental utflykt eller ett instinktivt tryck på panikknappen. Den kommer heller inte att vara en medfödd rättighet att kräva Guds uppmärksamhet. Istället kommer den att vara ett uttryck för vår ingång i Guds himmelska helgedom, som har säkerställts åt oss av vår store överstepräst.

Att tro på evangeliet förändrar vår identitet som främlingar till medlemmar i Guds familj. Vi är adopterade söner genom tron på Jesus. På denna grund kan vi tala med Gud som hans återlösta barn. ”Bönen är vårt gensvar till Gud när han talar till oss” (Goldsworthy).

Att be är inte att bönfalla inför en ovillig Gud och det är heller inte att agera som ett surrogat för en impotent gud. Vi är förenade med Kristus. Han är vår medlare och överstepräst. Gud lyssnar till allting vi säger. Eftersom vi kommer inför Gud i Jesus finns det ingenting som förhindrar våra böner.

I bönen har vi förmånen att ansluta oss till vad Gud gör i den här världen genom att be att Guds uppenbarade syften för hela universum skall uppfyllas.

Hur och när ska vi be?

Det finns många böcker skrivna om bönen och Gud har i sin godhet uppenbarat för oss hur och när vi skall be. Man skulle kunna sammanfatta bibelns lära om bönen på detta sätt:

Alltid

Aposteln Paulus talar ofta om att vi ska be flitigt. Han säger till och med ”be ständigt” (1 Tess. 5:17) och ”var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse” (Kol. 4:2). Med tanke på det kristna livets frestelser, faror och behov är det viktigt för oss att hörsamma Guds kallelse att be.

I den helige Ande

Att be ”i eller genom den helige Ande” tolkas olika av kristna och vissa förvirras av detta uttryck. Paulus brev till Rom är hjälpsamt: ”Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill” (Rom. 8:26-27).

Tyvärr spekulerar många kring vad Paulus menar med dessa verser och detta bidrar till att betydelsen blir dunkel för många. Dessa verser är en underbar uppmuntran och behöver inte vara så svåra. Märk att Anden ”hjälper oss i vår svaghet”. Som kristna erkänner vi villigt vår svaghet. Hur fantastiskt är det inte att Anden hjälper oss med just detta? Har du någonsin funderat på vad du ska säga i dina böner? Anden ber för oss. Har du någonsin funderat vad Guds vilja är så att du kan be om det? Anden medlar för oss genom att be ”så som Gud vill”.

Dessa saker hjälper oss att förstå vad som menas med att be ”i Anden”. Böner som sköts av Anden är enligt Guds vilja. Sådan bön är en födslorätt för alla som är födda av Anden och Guds adopterade barn (Rom. 8:14-17). Det genom denna bön som vi krigar som kristna (Ef. 6:18).

För vad och vem skall vi be?

Herren har berättat vissa saker som vi ska be för:

Be för kristna arbetare och herdar

Matteus berättar att Jesus ömkade för de ofredade och hjälplösa bland folket i Israel som var som ”får utan herde”. Jesus uppmanade då sina lärjungar: ”Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd” (Matt. 9:36-38). Kanske har vissa kristna utan pastor känt nödvändigheten att be denna bön. Herrens folk behöver herdar. Och vi behöver inte endast be att få en herde utan också be att våra herdar ska få hjälp och styrka från Herren att utföra sin kallelse, särskilt under svåra tider. De behöver styrka att predika evangelium och möjligheter från Herren sprida de goda nyheterna om Jesus.

Be för alla de heliga

Att be för andra kristna är ett praktiskt sätt att visa kärlek (Ef. 6:18). Kristendomen är inte ett solouppdrag och bön är inte att åka igenom McDonalds drive-in, där vi snackar in i en livlös mottagare, väntar en stund och sedan tar emot en påse med godheter. Det kristna livet är en familjeangelägenhet där våra böner är inriktade på våra syskon och där vi sätter andra högre än oss själva. Det är bra att be för alla på matrikeln. Be också för anda kyrkor i området. Vi kan be för andras helgelse; be mot frestelser; be att de skall fyllas av Anden och andra saker som Bibeln uppmanar kristna till.

Be för dem i ledarställning

Uppmärksamma Paulus ord: ”Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt” (1 Tim. 2:1-2). All myndighet kommer från Gud. Det gäller staten (Rom. 13:1-2) och föräldrar (Ef. 6:1-3).

Be för dem som förföljer kristna

Herren Jesus själv sa: ”Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er” (Luk. 6:28). Böner för de som förföljer oss på olika sätt (misshandel, skvaller, förtryck) är tecken på att vi är Guds barn (Matt. 5:10-12).

Slutsats

Kan det finnas något högre privilegium än att stå inför Gud Fadern och svara honom med hans ord genom bön i Anden? Vi kan frimodigt be till honom så att evangeliet har framgång i den här världen.

Frågor

Har du en specifik plan för att be? Planera så att du kan be

  1. enskilt och i grupp
  2. under specifika tider på dagen
  3. för specifika människor och grupper av människor
  4. för evangeliets tillväxt i församlingen
  5. genom att använda speciella bibelstycken till hjälp
Read More

Evangeliets frukt

Feb 16

Evangeliets frukt

Ny predikan här.

Read More