Om

Mitt namn är David Bergmark och jag är pastor i Immanuelskyrkan, Tranås.

Den här bloggen skriver jag mestadels för egen del, men jag är glad om den på något sätt kan vara andra till hjälp. Många bloggar redan på ett bra sätt om problem och möjligheter för den kristna tron i samhället och därför tänker jag i huvudsak inrikta mig på reflektioner kring Bibelns böcker och kristen litteratur. Förhoppningsvis kan jag varje gång skriva någonting gott om Jesus och Guds oförtjänta nåd till trasiga människor. Det behövs idag. Jag är övertygad om att Guds kyrka (mig inkluderad) har detta gemensamt med alla kristna överallt: Vi tenderar att byta ut Guds nåd mot mänskliga gärningar, Guds plan mot vår egen, Guds härlighet mot en jordisk och Guds tankar mot våra egna.

Vi behöver Guds evangelium lika mycket idag som någonsin. Jag, liksom alla andra, skriver från ett specifikt perspektiv även om jag säkert då och då kommer att vara inkonsekvent. Här är lite om min bakgrund:

–          Bibeln som Guds inspirerade och därför ofelbara ord

–          Westminstersynodens bekännelser och katekeser

Titeln på bloggen vill visa på den fantastiska läran om vår förening med Jesus genom tron. I Jesus äger den troende alla den himmelska världens andliga välsignelser. Det är värt att skriva om!

Jesussajten.se
Blogg listad på Bloggtoppen.se