Nytt liv i Jesus

Nov 07

Nytt liv i Jesus

Ja, det är förstås i dubbel mening. Sidan har återuppstått efter en lång tid. Dessutom kan vi var dag fira det nya liv i har av nåd genom tron på Jesus. Det är i honom som vi har vårt liv. Håll till goda med detta citat där ”fromheten” står för vår situation i Jesus:

Fromheten besitter en underbar förmåga att förvandla allting till föremål för tröst och fröjd. Ingen yttre omständighet kan i själva verket vara något ont eller bedrövligt för en from människa. Själva hennes sorger är ljuvliga för henne, hennes sjukdom hälsosam, hennes fattigdom gör henne rik, hennes vanprydnad pryder henne, hennes bördor gör det lätt för henne, hennes plikter är endast privilegier, hennes fall utgör nya grunder för tillväxt, själva hennes synder förbättrar och gagnar henne (de skänker nämligen ånger, ödmjukhet, uppmärksamhet och vaksamhet). Ogudaktigheten däremot fördärvar allting, förstör och förfalskar alla goda ting, förbittrar allt det angenäma och behagliga i livet.

– Isak Barrow, 1677

Read More

Inledning

Okt 12

Inledning

Välkommen till I Jesus. För mer information om bloggen se ”om” härovan.

Eftersom det inte finns någonting bättre och mer ljuvligt än Jesus och eftersom vi inte kan lära känna den treenige Guden förutan honom så börjar vi den här bloggen med en serie om Jesus. Charles Spurgeons bok Enligt löftet eller Det system enligt vilket Gud leder sina utvalda får sätta tonen.

Allt gott i Jesus,

David

Read More