Påsk

Apr 16

Påsk

Döden är en av de få saker som med 100-procentig säkerhet kommer att inträffa för alla människor.  Så var det också för Jesus Kristus, påskens huvudperson. När Jesus dog var han bara drygt trettio år gammal. Han tog inte hela världen med storm. Han reste inte särskilt långt. Han gjorde inte någon vetenskaplig eller medicinsk upptäckt. Ingen minns honom för att han skrev sånger, böcker eller förhindrade ett stort krig. När han dog övergav till och med hans närmsta vänner honom. Trots detta diskuteras Jesus och kristen tro fortfarande livligt, som om det är en viktig fråga. Är det inte underligt?

Vi minns honom för att han dog. Men inte endast det, utan också för att han började leva igen. Och häri ligger kruxet med kristen tro. Vem kan leva igen efter att ha dött? Det är ingenting som vi vanligtvis tänker är möjligt. Är man död så är man död. Då är det slut. Och i fallet Jesus är det frågan om vi över huvud taget hade hört talas om honom om han inte uppstått från de döda.

Påsken handlar om att det till synes omöjliga har skett med Jesus. Det historiska underlaget, Nya Testamentet, redogör för elva tillfällen då Jesus sågs efter sin död. Det var vid olika tidpunkter, på olika platser och av olika personer. På ett ställe, 1 Korintierbrevet 15:6, står det att fem hundra personer såg honom samtidigt. Det är lika med var fjärde grundskoleelev i Tranås och fler än Bosch 450 anställda. Det var alltså en väl bevittnad händelse.

För kristna är påsken större än midsommar och julafton tillsammans. Nu firas nämligen att det där 100-procentigt säkra, nämligen vår död, har övervunnits av den kraft som uppväckte Jesus från de döda. Denna seger garanterar Jesus, som inte endast var människa utan också Gud själv, för alla som inte lever sitt liv utan honom, men istället anförtror sig till honom i liv och död.

Påsken handlar om sann frihet: frihet att trots döden vara förvissad om att få leva igen för all framtid.

Read More

Inför adventstiden

Nov 29

Inför adventstiden

”Gud har skickat bud om en öppen dörr till omvändelse i Johannes döparen. Men han var endast en förelöpare till den stora frälsningens dag som anlände i Jesus. I Jesus har dörren öppnats så att vi kan ta emot rättfärdighet och läkedom genom hans lidande. Det var han som brann i Guds vredes heta ugn för alla våra överträdelser. Han krossades av tyngden av alla våra synder så att vi kan bli hela. Han är den Son som Gud inte visade barmhärtighet, även fast han trofast tjänade Gud, så att vi som har varit otrogna kan tas upp som söner genom hans blod.”

– Ian Duguid

Read More

Allting vår tröst i Jesus

Nov 22

Allting vår tröst i Jesus

Fromheten besitter en underbar förmåga att förvandla allting till föremål för tröst och fröjd. Ingen yttre omständighet kan i själva verket vara något ont eller bedrövligt för en from människa. Själva hennes sorger är ljuvliga för henne, hennes sjukdom hälsosam, hennes fattigdom gör henne rik, hennes vanprydnad pryder henne, hennes bördor gör det lätt för henne, hennes plikter är endast privilegier, hennes fall utgör nya grunder för tillväxt, själva hennes synder förbättrar och gagnar henne (de skänker nämligen ånger, ödmjukhet, uppmärksamhet och vaksamhet). Ogudaktigheten däremot fördärvar allting, förstör och förfalskar alla goda ting, förbittrar allt det angenäma och behagliga i livet.

– Isak Barrow, 1677

Read More

Nytt liv i Jesus

Nov 07

Nytt liv i Jesus

Ja, det är förstås i dubbel mening. Sidan har återuppstått efter en lång tid. Dessutom kan vi var dag fira det nya liv i har av nåd genom tron på Jesus. Det är i honom som vi har vårt liv. Håll till goda med detta citat där ”fromheten” står för vår situation i Jesus:

Fromheten besitter en underbar förmåga att förvandla allting till föremål för tröst och fröjd. Ingen yttre omständighet kan i själva verket vara något ont eller bedrövligt för en from människa. Själva hennes sorger är ljuvliga för henne, hennes sjukdom hälsosam, hennes fattigdom gör henne rik, hennes vanprydnad pryder henne, hennes bördor gör det lätt för henne, hennes plikter är endast privilegier, hennes fall utgör nya grunder för tillväxt, själva hennes synder förbättrar och gagnar henne (de skänker nämligen ånger, ödmjukhet, uppmärksamhet och vaksamhet). Ogudaktigheten däremot fördärvar allting, förstör och förfalskar alla goda ting, förbittrar allt det angenäma och behagliga i livet.

– Isak Barrow, 1677

Read More

Ny undervisning

Maj 19

Ny undervisning

Jesaja 26 ”Den starka staden”

Jesaja 27 ”Ett globalt Israel”

1 Mosebok 15 Bibelstudium

1 Mosebok 18 Bibelstudium

1 Petrus 1:3-5 ”Ett levande hopp”

Sakarja 1:1-6 ”En ny riktning i livet”

Read More