2 En mogen kyrkomedlem är en bibelteolog

Okt 12

2 En mogen kyrkomedlem är en bibelteolog

JI Packer sa en gång: ”Okunskap om Gud – okunskap om både hans vägar och hur vi har gemenskap med honom – ligger till grund för kyrkans svaghet idag. De kristnas tänkesätt har anpassats efter det moderna samhällets tänkesätt, dvs. det tänkesätt som ger upphov till stora tankar om människan och som endast ger utrymme för små tankar om Gud.”

Många kristna har övergett sin stora kallelse: att lära känna Gud. Alla kristna borde, efter förmåga, vara en teolog.

Vad är bibelteologi?

 1. Det är kort och gott att känna Gud. Först och främst måste detta ske genom att lära känna Gud genom Skriften. Bibeln är Guds självuppenbarelse.
 2. Vi bör också lära oss den övergripande bibelberättelsen om hur Gud frälser människan. Det betyder att vi växer i vår förståelse av Skriftens stora teman och läror. Vi vill kunna se den bibliska historiens enhet och utveckling. Vi förstår Bibeln som en underbar berättelse om hur Gud räddar ett folk till sin egen ära. Gud som har skapat oss är en helig, trofast, kärleksfull och allmäktig Gud som alltid håller sina löften.

Hur hjälper bibelteologi oss att växa?

 1. Det hjälper oss att växa i vår vördnad för Gud. Gud är trofast mot sina förbundslöften och i detta ser vi Guds majestät. Hans löften är rika (se 1 Mos. 3:15; 17:15-19; 21:1-2; 29:31; 30:22; Jes. 7:14). Gud är alltid densamme: skaparen, den helige, trofaste, kärleksfulle och suveräne.
 2. Det hjälper oss att förkasta felaktiga uppfattningar. Det hjälper oss att omfatta sanningen när vi ser den presenterad inte bara på ett ställe i Bibeln. Vi bör försöka se den röda tråden i Skriften angående ett bibliskt ämne. Han har uppenbarat sig på många sätt (Heb. 1:1).
 3. Det ger församlingen skydd i lärostrider. Den bibliska teologin är som ett pussel. Det hjälper oss att hålla reda på enskilda pusselbitar när vi vet hur det färdiga pusslet ser ut. Vi kan sortera och passa in de olika bitarna samtidigt som vi lär oss att upptäcka bitar som inte alls passar in. Skriften gavs oss till varning (1 Kor. 10:11) och kunskapen om Gud beskyddar oss från lögn och stridigheter i församlingen.
 4. Det är nödvändigt för att lyda missionsbefallningen. Jesus säger att vi skall undervisa alla om hur de kan lyda Guds bud (Matt. 28:19-20). Utan kunskap om den övergripande bibelberättelsen är det svårt att undervisa andra hur de skall lyda Gud. Hur har den bibliska uppenbarelsen utvecklats från gamla till nya Testamentet? Vad ska vi tillämpa och vad är uppfyllt i Jesus?
 5. Det fördjupar vår kunskap om evangelium. Jesus och apostlarna behövde inte nya Testamentet för att predika evangelium (Luk. 24:27, 44-45). Det är gott för oss att kunna se Skriftens enhet; hur Jesus och evangelium finns i hela Bibeln.

Hur vi växer i vår kunskap om bibelteologi?

 1. Läs en god bok. Läs RC Sprouls ”Lär känna Guds ord” (Se boken för mer förslag).
 2. Studera teman i Bibeln. Mest av allt bör vi läsa Bibeln systematiskt, bok för bok, men vi kan också spåra ett särskilt ämne genom hela Bibeln. Studera Guds karaktär, Guds förbund, hur Jesus är profet, präst och kung.
 3. Antag nya Testamentets attityd gentemot gamla Testamentet. Bibeln är en berättelse om hur Gud räddar ett folk. Lär dig att ställa frågor om texten:
  1. Hur uppfyller stycket vad som förutsades i gamla Testamentet?
  2. Hur är denna nytestamentliga fokus annorlunda eller lik en gammaltestamentlig lära?
  3. Hur förtydligar, blottlägger eller förstärker det nytestamentliga stycket saker i gamla Testamentet?
  4. Läs gamla Testamentet med Jesus och nya Testamentet i åtanke. Hur passar det du läser ihop med nya Testamentet?
   1. Hur passar stycket in i bibelberättelsen?
   2. Hur pekar detta mot Jesus?
   3. Hur relaterar ett stycke om Israel till nya Testamentets lära om kyrkan?
 4. Studera de profetiska böckerna. Tyvärr glömmer vi ofta bort de profetiska böckerna, men de har mycket att bidra med till vår förståelse av Jesus Kristus.
 5. Känn till och sträva efter att stötta din församlings bekännelseskrifter. När vi blir medlemmar bör vi känna till församlingens identitet och lära. Kan vi ställa oss bakom vad kyrkan undervisar? Är läran biblisk och evangelisk? Står kyrkans bekännelse i linje med historisk kristendom?
 6. Sök enhet i lära och undvik onödiga dispyter. Lärofrågor uppstår alltid i kyrkor, men frågan är hur vi personligen kan hjälpa att hitta lösningar på problemen. Det gamla talesättet är tillämpbart här: ”I allt väsentligt enhet; i allt oväsentligt frihet; i allt kärlek.” Det är viktigt att lära sig vad som är väsentligt och oväsentligt. Evangelium är det viktiga; i allt annat måste vi ha stort fördrag och tålamod med varandra (se 2 Tim. 2:14-17; Ord. 20:3).

Slutsats

Enligt JI Packer lär vi känna Gud genom att lära känna Guds karaktär. Det innebär också att vi ger oss själva till Gud. Han har lovat att vara vår Gud genom omvändelse och tro på Jesus Kristus. Att lära känna Gud betyder därför att vara Jesu lärjunge. Det gör vi genom att överösa oss själva med Bibelns budskap i alla dess rika teman.

Frågor

 1. Hur stor kännedom har du om bibelteologi? Känner du att du har en god uppfattning av Bibelns grundläggande teman? Skulle du kunna förklara för en icke-kristen hur Bibeln är en sammanhängande bok?
 2. Hur planerar du att växa i din kunskap av bibelteologi?
Read More

Inledning

Okt 12

Inledning

Välkommen till I Jesus. För mer information om bloggen se ”om” härovan.

Eftersom det inte finns någonting bättre och mer ljuvligt än Jesus och eftersom vi inte kan lära känna den treenige Guden förutan honom så börjar vi den här bloggen med en serie om Jesus. Charles Spurgeons bok Enligt löftet eller Det system enligt vilket Gud leder sina utvalda får sätta tonen.

Allt gott i Jesus,

David

Read More