Låt ditt rike komma

Jul 17

Låt ditt rike komma

Ibland ber vi Herrens bön oreflekterat och av bara farten. Vi tänker inte på den rika innebörden i stroferna. Men om vi tar chansen att stanna upp vid orden så tror jag att vi blir, eller vi borde i alla fall bli, förvånade över hur mycket som ryms i Jesu ord. Idag har vi ett praktexempel på detta. Thomas Watson som levde under 1600-talet skrev en lång bok om Herrens bön som fortfarande läses av många. Och kapitlet om ”låt ditt rike komma” är mycket längre än de andra. Och först tänker man, varför det? Varför skriver han så mycket om just denna sak? Men när man börjar läsa hans förklaring av vad riket är så inser man att detta är ett jätteämne!

Att Gud har ett rike har att göra med alla hans syften med oss människor. Det handlar om alla Guds planer i relation till alla människor. Lyssna på vad Westminsters stora katekes säger om detta: När vi ber denna bön erkänner vi att vi av naturen står under syndens och Satans välde, men vi önskar att dessa välden ska tillintetgöras. Detta innebär att evangeliet måste spridas över hela jorden, att judarna ska kallas, hedningarnas fullhet införas. För att detta ska ske måste kyrkan förses med evangeliska ämbetsbärare och ordningar, samt renas från fördärv. Och om riket ska komma måste vi också be att Kristi ordningar ska utdelas rent och göras verksamma till omvändelse av dem som ännu är i sina synder, och bekräfta, trösta och uppbygga dem som redan är omvända; bönen går också ut på att Kristus ska regera våra hjärtan här och påskynda tiden för hans andra ankomst.

Wow. Det är mycket eller hur? Här finns allt innefattat. Konsekvenserna av att be, ”Låt ditt rike komma” är att Guds kyrka på jorden måste utföra sitt gudagivna uppdrag. Kristus har fått all makt som kung över sitt rike och därför ska vi gå ut och göra alla folk till lärjungar, döpa dem och undervisa dem.

Men det handlar också om oss personligen. När vi ber denna bön måste vi först ödmjuka oss själva eftersom det är så osannolikt att vi som är skapade och syndfulla varelser skulle kunna få leva i Guds rike. Jesus sa att vi måste födas på nytt för att få se Guds rike. Och när vi har ödmjukat oss måste vi söka Gud och be att han regerar i våra hjärtan; att han bekräftar vår frälsning, tröstar oss i vår sorg och bygger upp oss. Vi ber att riket skulle komma till en allt större del i våra hjärtan så att vi kan vara ett redskap för Gud i världen.

Jag vill att vi funderar på två saker idag: 1. Vad är Guds rike? 2. Vad menar vi när vi ber att riket ska komma?

  1. Vad är Guds rike?

Först av allt behöver vi fundera på vad Guds rike är. Vad skulle ni svara på den frågan? Först kan vi ge ett mer teoretiskt svar och sedan titta vad Jesus säger om ämnet.

En teolog, Herman Witsius som också levde på 1600-talet, fast i Nederländerna, sammanfattar läran om riket så här: Gud är den store kungen över alla människor. Att Gud är kung innebär att han har en regering, ett styre. Att leva i Guds rike innebär att ha Gud till kung och leva under hans auktoritet. Men Guds rike kan hänvisa till olika saker eller det finns flera aspekter av att Gud är kung. Och det kan vara hjälpsamt att kategorisera ämnet så här: Gud har ett allmänt och ett särskilt rike. Det allmänna riket relaterar till Guds makt och majestät över allting. Detta rike har att göra med solen och alla stjärnorna, med havet och dess vågor, med vinden och stormen, med årstider och dagar och nätter, med världens länder och folk. Detta är det allmänna, universella riket.

Men det finns också ett särskilt rike som endast innefattar de som Gud av nåd har utvalt och som man måste vara pånyttfödd för att ingå i. Och detta rike kan i sin tur delas upp i nådens rike i denna värld och härlighetens rike i den kommande världen. Vi kristna lever nu i nådens rike under det nya testamentet. Tidigare, innan Kristus, förvaltade Gud nådens rike i det gamla testamentet. Men en dag kommer härlighetens rike, dvs. himlen, då Jesus för alltid ska övervinna det uppror och motstånd som nu visar sig i den här världen och från satan och hans armé.

Jesus predikade ofta om riket. Låt mig läsa några verser för er. I Matteus 4 läser vi en sammanfattning av Jesu tjänst: ”Jesus vandrade omkring i hela Galileen, och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket.” Och vad var centralt i Jesu budskap? ”Från den tiden började Jesus predika och säga: ’Omvänd er! Himmelriket är nära.’” Och i Lukas 4 säger Jesus, ”Jag måste förkunna evangeliet om Guds rike för de andra städerna också. Det är därför jag är utsänd.”

Det rike som Jesus förkunnar handlar om evangeliet. Det är alltså de goda nyheterna om en rättfärdighet från Gud som vi av nåd tar emot genom tron på Jesus. Jesus predikade inte om det allmänna riket utan det särskilda, nådens rike. När Jesus kommer så förväntades det att Gud skulle upprätta ett rike. Gud har alltid haft en plan och ett syfte som går ut på att han ska samla ett folk till sig själv. Och dessa människor ska han i kärlek råda över. Han upprättar ett nådens förbund med dem.

Den här gudomliga planen blir allt mer tydlig när vi läser det nya testamentet. Och vi förstår att Guds plan går ut på att krossa fiendens motstånd. I dagsläget har den onde ett slags rike där han råder, även om också detta är under Guds auktoritet. Gud Fadern vann sin seger i Gud Sonen som vi ser i t ex Kol. 2: ”Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset.” Jesus triumferade inte endast över döden på korset, utan också över satan.

Nådens rike är alltså inte ett landområde, utan en andlig verklighet. Guds rike är invärtes. Det är inte ett jordiskt eller politiskt rike, utan Guds nådefulla och frälsande regering på grund av Jesu verk på korset och tillämpat av den helige Ande i våra hjärtan.

När vi då ber att riket ska komma, kan vi tacka Gud för hans fantastiska plan att samla ett folk till sig själv. Vi kan tacka att Gud alltid har haft och alltid kommer att han en kyrka som bekänner hans heliga namn. Eftersom riket finns nu kan den första vädjan i Herrens bön gå i uppfyllelse: Låt ditt namn bli helgat.

  1. Vad betyder det att riket kommer?

Vi ber här att riket ska komma, vilket betyder att riket inte ännu kommit. Men samtidigt har riket redan kommit, vi är ju ett bevis på detta eftersom vi av fri vilja och med glädje samlas för att upphöja Guds namn. Att du är här denna dag är ett bevis på att Guds ord och löften är sanna. Du skulle inte kunna eller vilja tillbe Gud om inte hans rike är upprättat i din själ.

Men samtidigt återstår någonting, för riket ska komma mer och mer. Det handlar alltså om en gradvis utveckling och därför måste vi be, ”Låt ditt rike komma”. Vad betyder det? Ja, man kan sammanfatta det med tre saker. 1. Vi ber att nådens rike ska komma mer och mer i oss själva och i kyrkan. 2. Vi ber att nådens rike ska komma till allt fler människor. 3. Vi ber att härlighetens rike ska påskyndas.

Jag hinner endast gå igenom den första saken: nådens rike måste komma i oss. Det är alltså väldigt personligt. Tillhör jag Guds rike? Har riket kommit till och i mig? Är jag förvissad om detta?

Mina vänner, riket är redan här. Jesus kastade ut demoner och gjorde under till bevis på att riket har kommit och var och en måste först söka Guds rike och hans rättfärdighet. Det finns ingenting viktigare och högre och mer fantastiskt i livet än att få ingå i Guds rike. Men då måste vi ödmjuka oss och söka Gud. I oss själva är vi oförmögna. Vi har inte en chans om vi inte föds på nytt. Men vårt hopp står till den allsmäktige Guden som gärna gör det omöjliga åt oss, dvs. skänker oss nytt liv i Jesus.

Visst, en helt avgörande förändring har skett i och med vår pånyttfödelse och vår förening med Kristus, men Gud är inte färdigt med oss eller andra kristna och även om Jesus har bundit Satan så fortsätter han att strida mot Guds kyrka.

Vi behöver därför fortsätta att be att riket ska komma, mer och mer inom oss, men också bland andra kristna och vidare till människor där det inte finns idag. Detta kommer inte att ske utan bön!

Så riket är inte komplett idag, vare sig i oss eller i världen. Det finns områden i våra liv som vi inte har ställt under Jesu auktoritet, eller hur? Men målet är att Jesus ska råda över allt. Må det ske så i mitt liv och i andras liv. Så be, för det första, för dig själv och Guds kyrka, be, för det andra, för världens omvändelse. Och be, för de tredje, att Jesus snart ska komma med härlighetens rike.

Förutom att helga Guds namn finns det ingenting bättre än att ha en önskan att Guds rike ska komma. Hela vår lycka beror på detta.

De människor som helhjärtat lever för Gud och hans rike lever det bästa och lyckligaste livet. Är du övertygad om det? Den som spenderar sig själv, sina förmågor, sina gåvor, sin energi, sin passion för Gud uppfyller det högsta syfte en människa kan ha. Vilket lyckligt liv det är! Det är inte bortkastad tid. Vi slösar inte bort vår dag om vi lever för Gud.

Och en sådan människa har säkerligen en plats i härlighetens rike, där Jesus är Kung, där det inte finns någon synd, där vi blir saliggjorda och är alltigenom upptagna av Guds heliga namn.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Please leave these two fields as-is:

Protected by Invisible Defender. Showed 403 to 62 010 bad guys.