Låt ditt namn bli helgat

Jul 11

Låt ditt namn bli helgat

Vi ska vara tacksamma, vänner, att Gud i sin godhet har skänkt oss en särskild regel för att undervisa oss om bönen. Och idag kommer vi till den första vädjan, den första förbönen. Det finns sex strofer i Herrens bön och dessa utgör själva kroppen av bönen. Den första vädjan är ”Låt ditt namn bli helgat.”

Ni kanske minns att Jesus inte endast gav oss denna bön så att vi skulle kunna följa dess mönster i våra böner, utan också för att lära oss hur vi ska leva våra liv. Varför? Jo, för såsom vi lever våra liv kommer vi också att be. Om vi inte lever ett liv som helgar Guds namn kommer vi inte att be om det. Om vi inte lever våra liv medvetna om att alla jordiska gåvor kommer från Guds hand så kommer vi inte att be ”Ge oss i dag vårt dagliga bröd”.

Vårt liv är alltså kopplat till vår bön och man kan inte skilja dem åt. Vår djupaste ambition och prioritet i livet påverkar hur vi ber. Herrens bön är först ett mönster för livet och endast efter det kan det vara ett mönster för bönen.

Bibeln säger på många ställen att Gud har skapat oss för att helga hans namn. Det är själva kärnan i alla människors liv. Om Skriftens Gud finns så kan det inte finnas något högre syfte för våra liv än att förhärliga Gud. Att helga Guds namn betyder just att lyfta fram hans namn i vårt eget liv och inför andra.

Det kan inte finnas något högre mål för oss. Eller hur? Vad skulle det kunna vara? Ska vi arbeta för att främja vårt eget namn och rykte? Ska vi göra en avgud av någon annan människa genom att gynna deras namn över alla andra namn? Eller ska vi tillskriva någon sak, något ting, i den här världen den högsta äran?

Nej, självklart måste vår djupaste längtan och vår största energi riktas mot den evige Fadern, Sonen och helige Anden. Detta var Jesu djupaste önskan. Visst måste det också vara vår djupaste önskan?

Lyssna till Skriftens vittnesbörd: ”Lovat vare ditt härliga namn, som är upphöjt över allt lov och pris” (Neh. 9:5). I Psalm 96 ser vi många exempel på att detta var de troendes högsta önskan: ”Sjung till HERREN, lova hans namn, ropa ut hans frälsning dag efter dag! Förkunna hans ära bland hednafolken… Ge åt HERREN hans namns ära”.

”Inte oss, HERRE, inte oss utan ditt namn ska du ge ära” (Ps. 115:1). Ja, Psaltaren är full av liknande uttryck. Detta är det bästa i livet. Att leva för Guds skull genom att helga hans namn är någonting vi Guds barn måste anse vara ljuvligt.

Är det inte så att just detta är vad som åtskiljer oss från alla andra människor? Ibland kanske vi tänker att ett osjälviskt liv eller ett liv fullt av kärlek är det främsta, men det ser vi ibland hos icke kristna också. De kan göra osjälviska handlingar. De kan visa upp kärlek mot andra människor, men vem, förutom de troende, lever först och främst för Guds skull? Vem förutom vi anser att hans namn är viktigare än alla andra namn? Nej, detta gör oss unika. Vår Herre har gjort oss som var andligt döda levande genom sin ende Sons blod: ”Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig”. Vi berömmer oss inte av oss själva. Nej, vi berömmer Gud. Hans namn är det viktigaste för oss.

På ädelmetaller brukar det finnas kontrollmärken. Det är en stämpel som juridiskt garanterar att t ex ett guldföremål uppfyller den påstådda finhalten, dvs. halten av guld. Den kristnes kontrollmärke är att hans första prioritet i tanke och handling är Guds namn. Så det är ett verk av Guds nåd att en människa kan be, ”Låt ditt namn bli helgat”.

Lilla katekesen säger att i den här bönen ber vi ”att Gud ville göra oss och andra förmögna att förhärliga honom i allt varigenom han gör sig känd; och att han ville styra allting till sin egen ära.”

  1. Vad är det att helga Guds namn?

Först behöver vi fundera på vad Guds namn är för någonting. Ja, i biblisk mening är det en omskrivning för Gud själv. Så man kan säga, ”Jag tror på Guds namn” och då menar man att man förtröstar på Gud själv. Det är alltså hans natur, hans väsen, hans karaktär som vi förlitar oss till. Så psalmisten säger ”Ge åt HERREN hans namns ära”, dvs. ge åt Gud den ära som rätteligen tillhör honom. Guds namn representerar Gud själv. Det är vad Jesus menar här.

Men varför står det att vi ska önska att Guds namns ska bli helgat? Helgelse är ju i människan den process där Gud genom den helige Ande omvandlar vår karaktär så att vi försakar synden och strävar efter rättfärdigheten. Men Jesus kan ju omöjligt mena att vi ska önska att Gud ska bli mer helig. Han är ju redan trefalt helig. Det kan omöjligt finnas något utrymme för förbättring hos den helige Guden. Nej, meningen är att Guds namn ska anses vara och behandlas heligt av skapade varelser. Vi ska betrakta Gud som helig. Vi ska anse honom vara härlig och upphöjd och värd all ära.

Mina vänner, synden har förvridit oss på så sätt att vi ofta är upptagna med vårt eget namn, vårt eget rykte, vår egen ambition, våra prioriteringar, vårt anseende. Och vad nåden gör är att omdirigera en människa från detta självtjänande tillstånd till att bli inriktat på Gud istället. Guds suveräna, fria, nåd tillåter oss att släppa vårt krampaktiga grepp om vårt namn så att vi istället kan, med glädje, lyfta upp Guds namn för oss själva och andra.

Det kanske låter som en futtig sak. Innebär inte frälsningen något mer synligt; någonting vi kan visa upp för andra? Tänk om vi på en gång skulle bli friska eller starkare eller större eller få någon speciell färdighet? I vårt samhälle verkar ju det högsta vara fantasin om att evolutionen eller någon avgörande händelse ska skänka oss superkrafter.

Men Gud gör någonting större när han styr om vår passion för oss själva till en passion för sitt eget namn. Detta stora verk är sannerligen makalöst och det är någonting som inte tar slut när detta liv är över. Vår önskan om att Guds heliga namn ska upphöjas kommer att kvarstå i himlen till skillnad från de andra förbönerna. I himlen behöver vi inte be om förlåtelse eller om beskydd från den onde. Så detta är rent ut sagt himmelskt språk. Det ljuder nu i himlen och kommer att fortsätta sjungas i all evighet.

När Nehemja, med Guds kraft, lyckas reformera folket genom att ge dem Guds ord, då är deras bön, ”Lovat vare ditt härliga namn, som är upphöjt över allt lov och pris”! Och när änglarna firar Jesu födsel sjunger de, ”Ära åt Gud i höjden”. Det är himmelska ord.

  1. Hur ska vi helga Guds namn?

Låt mig nämna några saker. Det finns så många sätt som vi kan helga Guds namn på. Hans rykte är kopplat till hur vi lever våra liv och det blir på olika sätt synligt för oss själva, för Guds kyrka och för världen.

  1. Det främsta vi gör för Guds namn är att vi helgar hans dag och firar helig gudstjänst inför honom. När vi upphöjer, när vi förstorar, hans namn i tillbedjan och lovsång då ger vi uttryck för det stora nådeverk Gud gjort hos oss. Det är ingen liten sak. Vi ska komma ihåg sabbatsdagen så att vi helgar den. När vi tillber Gud tillsammans med de heliga då uppfyller vi på det högsta sättet Guds syfte med våra liv. Glöm inte sabbatsdagen. Gör det mesta av den. Helga den i era hjärtan, i era handlingar, i era liv. Pröva er själva varför ni ibland känner motvilja till gudstjänsten. Ta alla tillfällen i akt, både morgon och kväll. Prioritera Gud denna dag och inte vad ni önskar.
  2. Att helga Guds namn innebär också att vi önskar att Gud får ett gott och inte ett dåligt rykte i världen. Det betyder först att vi själva vill hedra och ära och upplyfta och befrämja hans namn och rykte. En intressant illustration av motsatsen till detta finns i Rom. 2. Där klandrar aposteln judarna för deras otro och ogärningar. Han säger, ”Du som berömmer dig av lagen, du vanärar Gud genom att bryta mot lagen. Det står ju skrivet: För er skull hånas Guds namn bland hedningarna.” Hörde ni det? För er skull hånas Guds namn. Vardå? Bland hedningarna. På grund av judarnas olydnad vanärar de själva Gud, men resultatet är också att andra vanärar eller hånar Guds namn. Vårt livs exempel påverkar andra. Andra kan ana och se vilka prioriteringar och vilka värderingar vi har och det berättar någonting om oss. Antingen motsäger vi får bekännelse i vårt liv eller så understödjer vi den. Vi måste komma ihåg att vi bär Guds namn vad vi än gör och var vi än är.
  3. Men den främsta saken vi måste förstå är att när vi ber denna bön om Guds namn så hamnar vårt eget hjärta under luppen. Guds penetrerande blick ser alltid hur det står till med oss, men tänker vi på det? Vad är din högsta ambition med livet? Vad vill du bli ihågkommen för när ditt liv är slut? Har du en helig eld brinnande i ditt hjärta för Guds namn? Kan du säga med psalmisten, ”Inte oss, HERRE, inte oss utan ditt namn ska du ge ära”.

Låt ditt namn bli helgat. Min Fader som är i himlen, låt ditt namn upphöjas, låt ditt goda rykte fånga våra och alla människors hjärtan.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Please leave these two fields as-is:

Protected by Invisible Defender. Showed 403 to 62 010 bad guys.