Låt din vilja ske

Jul 21

Låt din vilja ske

Idag fortsätter vi med Herrens bön och ni kanske kommer ihåg att vi poängterat hur viktigt det är att vi tänker på våra liv i samband med att vi ber till Gud. Om vi inte är villiga att forma våra liv enligt bönerna vi ber faller allting. En bön kan liknas vid en önskan vi har. Om vi önskar att Guds rike ska komma, då måste vi också arbeta för att riket ska komma.

Den här bönen är alltså personlig. Den måste träffa vårt hjärta först och då måste vi till någon grad förstå djupet och meningen i det som innefattas i dessa korta strofer. I vår genomgång av de första sakerna som Jesus säger har i alla fall jag blivit förvånad över hur mycket som ryms bakom varje ord.

Idag ska vi se vad Jesus menar med att Guds vilja ska ske på jorden som den sker i himlen. Gud har alltså en vilja och den viljan ska reflekteras i våra liv. Vi ska göra Guds vilja. Vi ska handla såsom han vill. Och det kan leda till en jobbig situation, för vår egen vilja är nämligen en av våra käraste saker. Vi tycker om det vi vill. Och det är inte alltid så att vår vilja överensstämmer med vad Gud vill.

Vi människor kan göra en av tre saker. Vi kan leva för oss själva. Vi kan leva för någon annan. Eller vi kan leva för Gud. Vems vilja är viktigast för oss? Det är den stora frågan som uppkommer när vi ber ”Låt din vilja ske”. Och vår förebild i detta är förstås Jesus Kristus som ständigt önskade den tredje saken, att leva för Gud, till och med när han stod inför döden på korset: ”Far! Om du vill, så ta den här bägaren ifrån mig! Men ske inte min vilja, utan din.” Jesu högsta önskan var inte att behaga sig själv eller andra, utan sin himmelska Far.

Men vad menar vi med Guds vilja? Det är en viktig fråga. Vi behöver förstå att Gud har en tvåfaldig vilja. Med det menas inte att det finns två viljor hos Gud men att vissa saker är dolda för oss. Denna tvåfaldiga vilja är:

  1. Guds hemliga vilja, vilket är hans viljas rådslut. Ett exempel på detta är Ef. 1:11, ” I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut”. Denna vilja är inlåst i Guds bröst och ingen skapad varelse har nyckeln att låsa upp det. Mao är detta Guds försyn där han styr skapelsen enligt vad han i förväg har bestämt.
  2. Guds uppenbarade vilja. Denna vilja finns nedtecknad i bibeln. Här förklaras Guds vilja för vår frälsning. Lite senare, i kapitel fyra i Efesierbrevet, skriver Paulus, ”Därför uppmanar jag er, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått.”

Eftersom Gud har denna tvåfaldiga vilja behöver i också förhålla oss olika i vår bön till vad Gud vill. Vi ber för två saker: 1. Passiv lydnad så att vi kan underordna oss hans hemliga vilja med tålamod i allt han låter ske i våra liv. 2. Aktiv lydnad så att vi kan lyda hans bud som är uppenbarade för oss. Dessa två saker vill jag förklara mer i den här predikan.

  1. Be för passiv lydnad som underordnar sig Guds hemliga rådslut.

En passiv lydnad kanske låter konstigt, men vad vi menar är att vi accepterar att vad som sker i världen inte sker av en slump, eller för att den onde har fått makten över Gud, utan för att det på något sätt är en del av Guds eviga plan.

Detta förklaras i 5 Mos. 29:29, ”Det fördolda hör Herren, vår Gud, till. Men det uppenbarade gäller för oss och våra barn till evig tid, för att vi skall följa alla ord i denna lag.” Vi kan alltså inte aktivt lyda Guds hemliga vilja eftersom vi inte känner till den.

Det första steget är att vi behöver be om nåd att förneka vår vilja och önska att Guds vilja skulle ske. Det betyder att vi underordnar oss och tar emot vad Gud ger både när det leder till framgång och motgång.

Lätta omständigheter som leder till framgång är inte så svåra för oss. Vi tar gärna emot vad som gör oss lyckliga. Desto svårare är det när vi behöver lida vad som är ofördelaktigt. Ett exempel på en gudfruktig inställning och attityd finner vi hos prästen Eli när Samuel var ett barn. Ni kanske minns att Herren kallar på Samuel tre gånger. Till slut svarar Samuel och Gud förklarar att han ska döma Eli och hans hus eftersom de inte gjort upp med synden. Samuel är förstås nervös när han ska berätta för Eli vad Gud sagt. Men Eli tar emot detta på ett föredömligt sätt och säger, ”Han är HERREN. Han må göra det som är gott i hans ögon”.

Tänk om vi kunde leva med den inställningen! Vi känner till så lite om vad som ska ske imorgon. Det kan vi sällan påverka. Men vi kan sträva efter att underordna oss Guds allsmäktiga vilja.

  1. Be för aktiv lydnad mot Guds uppenbarade vilja

Det betyder att vi måste be att kunna lyda alla Guds bud, tro på Jesus och leva heliga liv. Summan av vår tro är att uppfylla Guds tio bud eller kärleksbudet att älska Gud och vår nästa som oss själva. Vad innebär det då?

Först måste vi lära känna Guds vilja innan vi kan lyda den. Det betyder inte att kunskap är målet. Om vi har kunskap och inte handlar har vi ändå inte uppfyllt Guds vilja.

Nej vi behöver göra Guds vilja. Och vi behöver göra den andligen, dvs. från vårt hjärta på ett sätt som behagar honom. Fariseerna gjorde Guds vilja till det yttre, men detta räknades inte för Jesus. Oomvända människor kan göra lika många handlingar som jag till det yttre: En sådan människa kan be, lyssna och göra gärningar som jag, men denna lydnad är inte behaglig inför Gud eftersom den inte flödar från en rot inombords av Guds ljuvliga nåd.

Att be för Guds vilja här på jorden innebär också att vi måste föredra Guds vilja före alla andras viljor. Detta är ett botemedel mot en vanlig missförståelse av bönen som vi alla frestas till ibland. Vi tänker på bönen som ett instrument Gud har skänkt oss så att vi ska kunna uttrycka vår vilja till Gud så att han ska göra som vi vill. Så vi tänker att bönen är ett sätt för oss att böja Guds vilja till att likna vår så att vi får det vi vill. Vi vill att vår ambition, vår plan, det vi prioriterar ska så influera Gud att han följer oss. Det är helt bakvänt. Vi ska vara glada att Gud säger nej till oss ibland. Istället ska vi önska att Guds plan blir sann över allting annat.

Men kan vi göra Guds vilja? Är inte vi, även fast Gud har räddat oss, oförmögna pga. vår synd att göra Guds vilja? Svaret på den frågan är ja och nej. Om vi menar att vi kan lyda Gud av oss själva eller i juridisk mening så är svaret nej. Alla våra gärningar är på något sätt befläckade. Men i en annan mening kan vi lyda Gud på ett sätt som helt och hållet behagar honom. Detta kallats för evangelisk lydnad.

Om en far ber sin son att flytta en sten och sonen gör sitt bästa, glad i hågen, men inte lyckas, så godtar pappan försöket som om sonen lyckats. Är inte det sant? Gud är inte sämre än jordiska fäder.

Vi förväntar oss lydnad efter förmåga. Det gör Gud också. Det första steget att lyda Gud evangeliskt är att beklaga och be om förlåtelse att vi inte lyder Gud mer. Lydnad av hjärtan och med siktet inställt på Guds ära. Vi måste göra det villigt, utan tvång eller klagan.

En väldigt viktig sak för dig är alltså att du ber Gud om nåd at vilja göra vad han föreskriver. Av naturen finns inte den viljan, men Gud som är allsmäktig kan till och med forma din vilja att önska det som behagar honom. Gör du Guds vilja? Låter du den ske? Vi kan alla lära oss Guds vilja. Vi kanske kan förklara den för andra. Vi kanske till och med är helt uppfyllda av den och tror på den. Men frågan är, gör vi den? Lever vi så på en praktisk nivå i vårt dagliga liv?

Så, mina vänner, ber vi den här bönen av hjärtat? ”Låt din vilja ske på jorden såsom i himlen”. Är detta vår önskan för oss själva, vår kyrka och för de som ännu inte tror?

One comment

  1. Harald /

    Ingen fortsättning på Herrens bön? Mycket bra utläggning annars. Hade dock velat få resten av denna fantastiska bön Jesus lärt oss. Verkar inte varit någon aktivitet på denna blogg sen 2012. Vad synd! Tack annars för en bra undervisning.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Please leave these two fields as-is:

Protected by Invisible Defender. Showed 403 to 62 010 bad guys.