Vår Fader, du som är i himlen

Jun 02

Vår Fader, du som är i himlen

Vi kommer idag till den första strofen i Herrens bön, ”Vår Fader, du som är i himlen” eller i Folkbibelns nya översättning: ”Vår Far i himlen”. Förra veckan talade jag generellt om bön som våra önskningar inför Gud. Och Jesus skänker oss i den här bönen en modell för vad vi ska önska oss för och av Gud. Det är en bön enligt Guds vilja. Den är fantastisk på så många sätt och om vi förstår innebörden bakom dessa korta meningar lär vi oss mycket om vem Gud är och vad hans plan är för oss.

Herrens bön är också mer än ett mönster, det är en guide för det kristna livet. Innehållet i bönen har ett sådant teologiskt djup att det påverkar hela vårt liv. Det allra viktigaste för en lärjunge finns nerskrivet här. Och dessa två saker, vår bön och vårt kristna liv, får vi aldrig skilja åt. De är alltid sammanfogade. Jag kommer alltid att be i enlighet med den person jag är. När jag ber kommer jag med alla mina värderingar och prioriteringar, vilket påverkar min bön. Det som jag lever för är också det som jag ber för. Ser ni vilka prioriteringar som Jesus tycker är viktiga? Visst är det sorgligt sällan som vi prioriterar dessa: Guds namn, Guds rike och plan, Guds vilja och behag. En person som ska kunna be denna bön måste vara upptagen med Gud före allt annat.

En sak som jag har påmints om är hur evangelisk Vår Fader är. Den börjar med Guds goda nyheter till syndfulla människor. Och det är vad vi ska koncentrera oss på idag, för man kan inte läsa mer än två ord av bönen innan man slås av Guds härliga nåd. Det går inte att be ”Vår Fader” om man inte är Guds son eller dotter. Så låt mig kort lägga ut meningen bakom de här orden och dra några slutsatser för oss idag. Det första Jesus säger är det allra viktigaste och vi måste vara medvetna om vad han menar när han säger, Vår Fader. Det betyder att vi kan åtnjuta en fader-son relation med honom. Vilket oerhörd nåd! Men vad betyder det? Eller vem får säga så till Gud? Vem får närma sig honom och förutsätta denna intima relation med honom? Här är ett par saker att notera i texten:

1. Gud är Fader, inte universellt till alla, utan specifikt till vissa.

Det här är så viktigt eftersom för oss till kärnan av vad Jesus menar. Bibeln påstår aldrig, vare sig i GT eller NT, att Gud är allas Fader och att alla människor är bröder och systrar. I GT är det tydligt att Gud har en familj som är skild från världens alla andra folk och att denna familj är Abrahams säd. I 2 Mos. 4:22 står det, ”Så säger HERREN: Israel är min förstfödde son.”

Och i NT finns samma tanke. Endast genom tron på Jesus, som tar våra synder på sig, kan vi bli Abrahams barn och få Gud till vår Fader. Gal. 3:26, ”Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus.”

Att vara Guds son är alltså ett unikt privilegium som vi tar emot genom tron på Jesus. Det är enormt viktigt. Om vi missförstår detta missförstår vi hela den kristna tron. Gud är inte en Fader till alla människor. Gud, i sin härliga och suveräna nåd, adopterar vissa och de tillhör hans familj. Han skänker dem en ny ställning. Han tar det första steget. Gud vänder sin allsmäktiga nåd mot oss, ger oss en tro på Jesus och därmed alla förmåner som hör till vår nya ställning som Guds barn.

Tänk om en kung skulle besöka ett barnhem och där bestämma sig för att adoptera ett av barnen. Den ligga gossen skulle då bli ett av kungens barn vilket, bland annat, skulle innebära rätten att säga ”pappa” till kungen. Tidigare fanns inte den rätten. Jag kan inte gå till Sveriges kung och säga ”pappa”. Jag har inte den relationen med honom. Men det skulle detta lilla adopterade barn kunna göra.

Det är vad bibeln lär oss om vårt barnaskap som kristna. Gud, den ärorike kungen över allt och alla, kom ner till jorden i sin Son Jesus Kristus och valde åt sig själv en ny familj bland alla jordens syndfulla upprorsmakare. Och dessa barn tar han till sig och skänker helt och fullt en ställning som sina egna barn.

Visst är detta evangeliet? Gud önskade adoptera barn till sin familj, men inga lämpliga barn fanns på denna jord. Alla hade syndat och saknade härligheten från Gud. Endast genom att Kristus tog vår synd ifrån oss och lade den på sig själv och skänkte oss hans rättfärdiga kläder som ett skydd kunde vi få Gud till Fader.

Ser ni hur Gud har gjort detta i evangeliet? Nu kan varje kristen ropa Abba, Fader, till Gud. Så oavsett vår bakgrund och uppväxt har Gud gjort det omöjliga i Jesus Kristus. Vi får nu närma oss Gud som vår egen Fader och Jesus är vår broder. Men det är av nåd, ren och skär nåd, inte av någon annan anledning.

Så den första saken är att vi inte är Guds söner universellt, utan särskilt och specifikt genom adoption. Den andra saken är:

2. Den här relationen är inte naturlig, utan övernaturlig

Vi har inte Gud till Fader på grund av vår naturliga födsel, utan på grund av vår övernaturliga födsel. Detta kanske låter som samma sak som vi just talat om men det finns en skillnad. Ni kanske minns att Nikodemus, som var en så framstående lärare i Israel, inte hade en relation med Gud i himlen. Det viktigaste av allt fattades i hans liv, så Jesus förklarade att han måste födas på nytt. Utan pånyttfödelsen kunde han inte ha Gud till Fader.

När vi adopteras av Gud så kommer han till oss i vårt fallna och förlorade tillstånd och skänker oss en helt ny ställning inför honom som söner och döttrar. Och därmed har vi alla privilegier som tillhör denna ställning. Men i pånyttfödelsen gör Gud något annat. Det handlar inte om vilken ställning vi har utan om vem vi är. Pånyttfödelsen går på djupet i en människa. Vi föds på nytt, dvs. vi blir annorlunda. Vi är inte samma person längre för nu har vi en ny natur.

Och detta är också så viktigt för bönen. Jag har inte endast rätt att be till honom och kalla honom Fader, utan jag har också en ny vilja och ett nytt hjärta när jag ber. Nu är jag helt och hållet annorlunda eftersom jag har nya värderingar och prioriteringar. Varför har jag det? Jo, för jag är en ny människa. Från och med det ögonblicket har jag inte bara rätt att be ”ske din vilja” utan jag vill det också. Det är min högsta önskan. Det viktigaste i livet är nu inte jag själv och min vilja utan vad min himmelska Fader vill. Och det är inte för att Gud gjort mig sådan utan för att han gjort om mig till sådan.

Det här är det allra viktigaste i kristen tro. Men låt oss också kortfattat fundera över två saker till, nämligen orden ”Vår” och ”i himlen”.

3. Gud är vår Fader

Vad betyder det då, jo att vi nu är en del av en familj. Vi är inte solokristna, utan har bröder och systrar som vi ber tillsammans med. När vi kommer till Gud i bön så är det med kärlek till varandra. Vi tänker i kärlek på andra i våra böner. Vår nya familj är till och med viktigare än vår jordiska familj.

Kom ihåg att vi aldrig kan be ”vår” Fader om vi är okunniga om familjens behov eller om vi är upprörda på eller kritiskt inställda mot dem. Det är omöjligt att be om jag i min ande skiljer mig och tar avstånd från Guds familj.

4. Vår Fader är i himlen

Betydelsen av att Gud är i himlen är inte att han är i skyarna eller någon speciell plats. Ibland menar bibeln skyn ovan oss när det står himmel och ibland menas också hela universum, men i det här fallet står himmel för vem Gud är. Han är en himmelsk Gud, dvs. full av ära, makt och fullkomlighet. Så i den bemärkelsen är det en kontrast mellan Gud och jorden där ofullkomlighet råder. Gud står över allt detta i all sin härlighet.

Så när vi kommer till vår Fader i bön måste vi inse att han är obegränsat vacker i sin ära och fullkomligt allsmäktig och har utan mått vishet och kärlek och barmhärtighet. Det finns ingen motsvarighet till Gud i den här världen. Han är transcendent, dvs. står över och bortom allt skapat. Vår Fader är en himmelsk Gud.

Avslutning

Fantastiskt. Tänkt vad mycket som ryms i den här lilla frasen och tänk hur det är relaterat till evangeliet om Jesus Kristus som genomled den bittraste död för att vinna oss åt Fadern. Nu närmar vi oss Gud som kungens söner och döttrar med en vilja att behaga honom och förhärliga hans namn. Nu kommer vi inte med rädsla utan öppet och naket inför honom som ser allt och vet allt om oss. Vilket härlig frihet vi har närma oss Gud. Förvånande nog kan vi säga att vår Fader älskar oss lika mycket som Jesus.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Please leave these two fields as-is:

Protected by Invisible Defender. Showed 403 to 62 010 bad guys.