Så ska ni be

Maj 31

Så ska ni be

Bönen är en av de högsta saker en människa kan ägna sig åt. Har ni tänkt på det? Bönen är mer värdefull och viktig än det mesta i livet. Varför? William Ames ger sju anledningar.

1. Bönen tillskriver Gud den hösta äran, för i bönen borde vi alltid erkänna att Gud är grunden till och källan för allt gott.

2. I bönen underordnar sig en människa Gud på ett speciellt sätt. I bönen söker vi allt av nåd och all förtjänst måste räknas bort. Dessutom intar vi en låg ställning inför Gud när vi ber.

3. Genom bönen tar vi emot alla andliga gåvor av Gud.

4. Genom bönen kan vi helga till oss själva alla jordiska ting Gud skänker oss.

5. Genom bönen kan vi fly till Gud så att vi finner skydd mot allt ont.

6. När vi övar oss i bönen kan på det bästa sätt ta emot Guds nåd och ha den ljuvligaste gemenskapen med honom.

7. Genom bönen tillägnar vi oss själva till Gud på ett direkt sätt vilket medför att vi hädanefter är mer benägna att leva för Gud. Bönen väcker tacksamhet hos oss för att Gud lovar att höra oss och bevilja våra önskningar.

Vad är bön då? Den lilla katekesen sammanfattar så här: Bön är att frambära våra önskningar till Gud. Och sedan förklaras vad vi ska önska och det är allt som är enligt Guds vilja. Och vi ber i Kristi namn, alltså med honom som vår medlare. Bönen innehåller också syndabekännelse och tacksamhet för att alla gåvor som flödar från Guds barmhärtighet.

Bönen är ett samtal med vår Gud. Jag har läst flera som jämför bönen med att andas. Vår jordiska tillvaro kräver att vi andas och detta har vi gemensamt med djuren. Men vår tillvaro inför Gud kräver att vi ber. Och vi kanske inte tänker på det, men vi ber mer än vi tror. Ibland ber vi till oss själva eller till och med människor och ting runtikring oss. Vi önskar saker om andra människor eller till och med av ett föremål. Och detta gäller inte bara kristna förstås. Alla människor ber. Vissa människor ber till andra gudar, men även om de inte gör de önskar de saker och hoppas få dem. Vem önskar de detta av? Vem har makt att ge dem vad de vill ha?

Ja, en kristen måste svara att det är endast Gud som har makt att ge oss någonting. Det gäller det mest grundläggande som t ex att vi får leva en till dag, eller att vi får mat, eller pengar eller vad som helst. Så beroende är vi av Gud.

Men hur ska vi be då? Om det finns så många felaktiga sätt att be, behöver vi vägledning. Och det är här som Herrens bön kommer in i bilden.

”De tio budorden är vårt livs regel, bekännelsen är summan av vår tro och Herrens bön är mönstret för vår bön”, säger Thomas Watson. En annan säger, ”Låt detta vara regeln och modellen för dina böner.” ”En sammanfattning och handbok av evangeliet”, sa Tertullian. Detta är i sanning bönernas bön.

Innan vi tittar på de första orden kan vi kort lägga märke till sammanhanget i bergspredikan. I det första stycket talar Jesus om faran att göra goda gärningar för att människor ska se oss. Det är så hycklarna agerar. De vill ha beröm för vad de gör. Vi skall istället göra saker i de fördolda, då ska vår Fader se oss och belöna oss. Så vi behöver vägledning för hur vi ska handla.

Och efter Herrens bön, i vers 16, säger Jesus att vi också behöver vägledning för hur vi ska fasta. Även där ska vi inte annonsera med vad vi gör. Vi ska inte lägga upp dystra bilder på vårt insjukna ansikte på social media. Nej, vi fastar inför Gud. Det är han som ska belöna oss och inte människor.

I vers 5, när Jesus börjar tala om bönen använder samma resonemang. Vi ska inte be som hycklarna för de älskar att synas. Vi ska inte vara som dem. Men han säger också någonting annat om bönen, vi ska inte rabbla långa böner som hedningarna. Intressant, eller hur? De ber också, men de tror att de har makt över sina gudar om de endast använder de rätta orden eller upprepar sig tillräckligt mycket. Och det är väl inte så annorlunda från folk som säger, ”jag håller tummarna för dig” eller ”ta i trä” när vi önskar någonting?

Jesus säger att vi inte ska vara som hedningarna. Vi ska inte tro oss ha makt över Gud. Nej, säger han, ”Er Fader vet vad ni behöver, innan ni ber honom om det.” Det kan vi lära oss mycket av. Det spelar en avgörande roll att vi känner Gud när vi ber till honom. Vi måste förstå att han är allsmäktig och allvetande. Det är utgångspunkten.

Men om han vet allting, varför ska vi då be till honom? Ja, för han är en kärleksfull Fader som vill lära oss att vara barn inför honom. Han vill ha den gemenskapen med oss. Eller som Ames sa, vi tillskriver Gud ära, vi underordnar oss Gud, vi tar emot nåd, vi helgar allt vi har åt Gud, vi flyr till honom för beskydd, vi har gemenskap med honom och vi blir mer benägna att leva för Gud.

Det är inte lite det, eller hur? Visst finns det mycket att lära sig om bönen? Och det vet Jesus. Det är därför han säger, ”Så skall ni be”, som inledning till Herrens bön. Och i Lukas undervisar Jesus också lärjungarna om bön. Då är sammanhanget att Jesus ber och när han slutat be säger en av lärjungarna: ”Herre, lär oss att be”. Uppenbarligen kunde Jesus be på ett så fantastiskt sätt att de, som förmodligen uppfostrats med bön, ändå ville lära sig av Jesus.

Så vad menar Jesus med Herrens bön? Han säger, ”Så skall ni be”. Ja, han menar att han vill ge dem ett mönster för bön och inte en magisk formel. Meningen är inte att vi måste be just dessa ord, men att vi alltid ska utvärdera våra böner utifrån denna böneregel. Vi ska väga våra böner på den här vågen så att vi kan fråga oss själva: ber jag som Jesus? Tycker jag att just dessa saker är det viktigaste av allt? Jesus säger, be att Guds rike ska komma. Förstår jag vad det betyder och tycker jag att det är viktigt? Prioriterar jag rätt saker i mina böner?

Eller är mina böner som en lista med vad jag behöver handla på mataffären? Jesu bön börjar med Gud. Börjar jag med Gud och vad han vill?

Vi behöver hitta en balans i våra böner. Om vi endast ber för de sjuka eller för oss att få ett jobb, då fattas någonting. Självklart ska vi be för de sjuka och vårt dagliga bröd, men det finns också annat. Hur väl känner jag Gud så att jag kan tacka honom för vad han är?

Bönen är alltså kopplat till vår mognad. När vi helgas av Gud så får vi en större kunskap om honom och då kan vi tacka honom på ett djupare sätt. De tre första delarna kan man säga är vår tillbedjan av Gud. Vi önskar att hans syften, hans plan, ska slå in på denna jord. Hans namn ska helgas och äras. Guds rike ska bredas ut. Hans vilja ska ske i våra liv. Därefter kommer tre förböner. Vi ber om jordiskt gott och därefter om två andliga goda saker, nämligen förlåtelse och beskydd mot de onda.

Så låt oss värdera Herrens bön högt. Om vi följer Jesu mönster kan vi undvika felaktiga böner. När vi har en utstakad väg att vandra på är det svårare att gå fel. Om vi kommer till en myr i skogen där det finns plankor att gå på kommer vi förmodligen inte att gå vid sidan om.

Och om vi följer Jesu mönster kan vi vara säkra på att vi ber enligt Guds vilja. Då kan vi känna tillförsikt i vår bön.

Mina vänner, ingen bättre bön finns än denna. Den är kort och koncis. Mycket ryms i några få ord och därför kan vi lägga den på minnet. Den är också enkel att förstå. Både vuxna och barn kan följa detta mönster. Och den är komplett. Bönen innefattar huvudsakerna vi ska ha med i våra böner. Och det tror jag att vi kommer att se när vi packar upp allt som ryms i varje strof.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Please leave these two fields as-is:

Protected by Invisible Defender. Showed 403 to 62 010 bad guys.